Ламинираният паркет може да се свива или разширява при промяна на стайната температура или влажност. За да е възможно това, при монтаж той не се фиксира към пода /т.нар. плаващ под/ и се оставя разстояние от минимум 8 мм. между паркета и стените на помещението.