Доставката е до адрес, като клиентът е длъжен да осигури качването на доставения ламиниран паркет до жилището, Това не е задължение на КРОНОФЛОР, като при количества над 20 кв. м. не важат изключения.

Бихме могли да предоставим услуга "качване" , ако това е предварително договорено в момента на продажбата и срещу заплащане на уговорена цена.