Съответния гаранционен срок ще намерите в листовката в опаковката на закупения от Вас ламиниран паркет. Той трябва да се използва по предназначение и при спазване на упътването за поддръжка. Производителите на ламиниран паркет обичайно дават следните гаранционни срокове:

- При полагане в частни жилищни зони и в зависимост от продуктовата група /клас натоварване и степен износоустойчивост/ : гаранционен период между 7 години и до живот.

- При полагане в търговско-промишлени зони на ламинирани паркети от класове на ползване 31, 32 и 33: от 5 години нагоре.

Гаранцията обхваща жилищните и търговско-промишлени зони и се отнася до качествата: хигиеничност, удароустойчивост, дълготрайност.

От КРОНОФЛОР ще получите допълнителна гаранция, ако монтажът е извършен от наш монтажник.